Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 21 mei 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Interpretatie van het Reglement
 3.Samenstelling commissies en delegaties
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad (22 mei 2013) - Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen - Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Overeenkomst EU-Sri Lanka inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Wijziging van Verordening (EEG/Euratom) nr. 354/83 wat betreft de bewaargeving van de historische archieven van de instellingen bij het Europees Universitair Instituut in Florence *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Periode voor de achtste verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Verzoek om verdediging van de immuniteit van Gabriele Albertini (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (I) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (II) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Het openbaar overnamebod (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Regionale strategieën voor industriegebieden in de Europese Unie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten ***I (stemming)
  
6.11.Hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt (stemming)
  
6.12.Rechten van de vrouw in de toetredingslanden op de Balkan (stemming)
  
6.13.EU-Handvest: vaststelling van normen voor de vrijheid van de media in de gehele EU (stemming)
  
6.14.Adequate, veilige en duurzame pensioenen (stemming)
  
6.15.Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen (stemming)
  
6.16.Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Ingekomen stukken
 11.Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * - De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I (debat)
 12.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 13.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 87 bis, lid 6, en artikel 88, lid 4, onder d, van het Reglement)
 14.Ontwerpverdrag van de WIPO inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (debat)
 15.Tenuitvoerlegging van het Programma van Stockholm en totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (debat)
 16.Het regelen van successiebelasting na de aanneming van Verordening (EU) nr. 650/2012 betreffende erfopvolging (debat)
 17.Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (217 kb) Presentielijst (65 kb)    Hoofdelijke stemming (2700 kb) 
 
Notulen (215 kb) Presentielijst (51 kb) Uitslag van de stemming (389 kb) Hoofdelijke stemming (1220 kb) 
 
Notulen (243 kb) Presentielijst (65 kb) Uitslag van de stemming (436 kb) Hoofdelijke stemming (2391 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid