Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 21. mája 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Výklad rokovacieho poriadku
 3.Zloženie výborov a delegácií
 4.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 5.Príprava na zasadnutie Európskej rady (22. mája 2013) - Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom - Výročná správa o daniach: ako uvoľniť potenciál EÚ pre hospodársky rast (rozprava)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Dohoda medzi EÚ a Srí Lankou o určitých aspektoch leteckých služieb *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Posilnená spolupráca medzi Európskou úniou a Európskou organizáciou pre bezpečnosť leteckej prevádzky *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Zmena nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 v súvislosti s uložením historických archívov inštitúcií v Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Termín pre ôsme priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Gabriela Albertiniho (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Spyrosa Danellisa (I)(článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Spyrosa Danellisa (II)(článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Ponuky na prevzatie (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Regionálne stratégie pre priemyselné oblasti v Európskej únii (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Bezpečnosť vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori ***I (hlasovanie)
  
6.11.Energia z obnoviteľných zdrojov na európskom trhu s energiou (hlasovanie)
  
6.12.Práva žien v pristupujúcich krajinách Balkánu (hlasovanie)
  
6.13.Charta EÚ: stanovenie noriem pre slobodu médií v EÚ (hlasovanie)
  
6.14.Program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky (hlasovanie)
  
6.15.Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom (hlasovanie)
  
6.16.Výročná správa o daniach: ako uvoľniť potenciál EÚ pre hospodársky rast (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Predloženie dokumentov
 11.Osobitné úlohy pre Európsku centrálnu banku, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami * - Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami ***I (rozprava)
 12.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 13.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 87a ods. 6 a článok 88 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 14.Návrhy zmluvy WIPO o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnuté osoby (rozprava)
 15.Implementácia Štokholmského programu a priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (rozprava)
 16.Riešenie otázky dane z dedičstva v nadväznosti na prijatie nariadenia o dedičstve (EÚ) č. 650/2012 (rozprava)
 17.Zablokovanie revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (216 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Hlasovania podľa mien (2700 kb) 
 
Zápisnica (243 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovaní (382 kb) Hlasovania podľa mien (1222 kb) 
 
Zápisnica (241 kb) Prezenčná listina (66 kb) Výsledky hlasovaní (531 kb) Hlasovania podľa mien (2465 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia