Indiċi 
Minuti
PDF 246kWORD 165k
It-Tlieta, 21 ta' Mejju 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 3.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (22 ta' Mejju 2013) - Il-ġlieda kontra l-Frodi tat-Taxxa, l-Evażjoni tat-Taxxa u r-Rifuġji Fiskali - Rapport Annwali dwar it-Taxxa: kif nilliberaw il-potenzjal tal-UE għal tkabbir ekonomiku (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Ftehim UE-Sri Lanka dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Emenda tar-Regolament (KEE/Euratom) Nru 354/83 fir-rigward tad-depożitu tal-arkivji storiċi tal-istituzzjonijiet fl-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Perijodu għat-tmien elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Gabriele Albertini (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Spyros Danellis (I) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Spyros Danellis (II) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Offerti ta' xiri (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Strateġiji reġjonali għaż-żoni industrijali fl-Unjoni Ewropea (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.Is-sikurezza tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore ***I (votazzjoni)
  
6.11.Sfidi u opportunitajiet attwali għall-enerġija rinnovabbli fis-suq intern Ewropew tal-enerġija (votazzjoni)
  
6.12.Id-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi Balkani f'fażi ta' adeżjoni (votazzjoni)
  
6.13.Karta tal-UE: Regoli komuni għal-Libertà tal-Midja fl-UE kollha (votazzjoni)
  
6.14.Pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibbli (votazzjoni)
  
6.15.Il-ġlieda kontra l-Frodi tat-Taxxa, l-Evażjoni tat-Taxxa u r-Rifuġji Fiskali (votazzjoni)
  
6.16.Rapport Annwali dwar it-Taxxa: kif nilliberaw il-potenzjal tal-UE għal tkabbir ekonomiku (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Dokumenti mressqa
 11.Il-kompiti speċifiċi għall-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu * - L-Awtorità Bankarja Ewropeau s-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ***I (dibattitu)
 12.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 87a(6) u Artikolu 88(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Trattat WIPO dwar l-Eċċezzjonijiet tad-Drittijiet tal-Awtur għall-Persuni b'Vista Batuta (dibattitu)
 15.Implimentazzjoni tal-Programm ta' Stokkolma u stabbiliment taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (dibattitu)
 16.L-indirizzar tal-kwistjoni tat-taxxa tas-suċċessjoni wara l-adozzjoni tar-Regolament dwar is-Suċċessjonijiet (UE) Nru 650/2012 (dibattitu)
 17.Impass fir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

L-interpretazzjoni tal-Artikolu 156(6), tar-Regoli ta' Proċedura, mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, ġiet imħabbra waqt il-plenarja tal-bieraħ (punt 4 tal-Minuti ta' 20.5.2013).

Billi l-interpretazzjoni ma ġietx ikkontestata minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru, bi qbil mal-Artikolu 211(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din l-interpretazzjoni tqieset bħala adottata (P7_TA(2013)0207).


3. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Grupp S&D it-talbiet ta' ħatra li ġejjin:

Kumitat IMCO: Claudette Abela Baldacchino

Kumitat ECON: Marlene Mizzi

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Awstralja u n-New Zealand: Claudette Abela Baldacchino

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Marlene Mizzi

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: Marlene Mizzi

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Guantánamo: Strajk tal-ġuħ tal-priġunieri

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan u Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, dwar Guantánamo: strajk tal-ġuħ tal-priġunieri (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar Guantánamo: strajk tal-ġuħ tal-priġunieri (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar Guantánamo: strajk tal-ġuħ tal-priġunieri (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, dwar Guantánamo: strajk tal-ġuħ tal-priġunieri (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica u Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE, dwar Guantánamo: strajk tal-ġuħ tal-priġunieri (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils u Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar Guantánamo: strajk tal-ġuħ tal-priġunieri (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   Indja: l-eżekuzzjoni ta' Mohammad Afzal Guru u l-implikazzjonijiet tagħha

- Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Indja: l-eżekuzzjoni ta' Mohammad Afzal Guru u l-implikazzjonijiet tagħha (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Indja: l-eżekuzzjoni ta' Mohammad Afzal Guru u l-implikazzjonijiet tagħha (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness u Krzysztof Lisek f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Indja: l-eżekuzzjoni ta' Mohammad Afzal Guru u l-implikazzjonijiet tagħha (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Indja: l-eżekuzzjoni ta' Mohammad Afzal Guru u l-implikazzjonijiet tagħha (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland u Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Indja: l-eżekuzzjoni ta' Mohammad Afzal Guru u l-implikazzjonijiet tagħha (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer u Sabine Wils f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Indja: l-eżekuzzjoni ta' Mohammad Afzal Guru u l-implikazzjonijiet tagħha (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness u Krzysztof Lisek f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, dwar ir-Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


5. Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (22 ta' Mejju 2013) - Il-ġlieda kontra l-Frodi tat-Taxxa, l-Evażjoni tat-Taxxa u r-Rifuġji Fiskali - Rapport Annwali dwar it-Taxxa: kif nilliberaw il-potenzjal tal-UE għal tkabbir ekonomiku (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (22 ta' Mejju 2013) (2012/2805(RSP))

Rapport dwar il-Ġlieda kontra l-Frodi tat-Taxxa, l-Evażjoni tat-Taxxa u r-Rifuġji Fiskali [2013/2060(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tat-Taxxa: kif nilliberaw il-potenzjal tal-UE għal tkabbir ekonomiku [2013/2025(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Laurence J.A.J. Stassen Membru mhux affiljata.

Mojca Kleva Kekuš u Ildikó Gáll-Pelcz ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bart Staes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Eva Joly (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE) u Sirpa Pietikäinen.

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Interventi ta': Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Werner Langen, Giovanni La Via, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark u Anni Podimata, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil din tal-aħħar.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Interventi ta': Gunnar Hökmark, biex iwieġeb il-mistoqsija karta blu ta' Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly u Sven Giegold.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies u Sophocles Sophocleous.

Interventi ta': Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni), Algirdas Šemeta u Lucinda Creighton.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.15 tal- Minuti ta' 21.5.2013 u punt 6.16 tal- Minuti ta' 21.5.2013.


(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Ftehim UE-Sri Lanka dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika Demokratika Soċjalista tas-Sri Lanka [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0191)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.2. Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru li jipprovdi qafas ġenerali għall-kooperazzjoni msaħħa [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0192)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


6.3. Emenda tar-Regolament (KEE/Euratom) Nru 354/83 fir-rigward tad-depożitu tal-arkivji storiċi tal-istituzzjonijiet fl-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KEE/Euratom) Nru 354/83 fir-rigward tad-depożitu tal-arkivji storiċi tal-istituzzjonijiet fl-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Doris Pack (A7-0156/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0193)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-proposta għal regolament tal-Kunsill.


6.4. Perijodu għat-tmien elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill li tiffissa l-perijodu għat-tmien elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0138/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0194)


6.5. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Gabriele Albertini (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Gabriele Albertini [2012/2240(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0195)


6.6. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Spyros Danellis (I) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Spyros Danellis (I) [2013/2014(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0196)


6.7. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Spyros Danellis (II) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Spyros Danellis (II) [2013/2028(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0197)


6.8. Offerti ta' xiri (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/25/KE fuq offerti ta' xiri [2012/2262(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0198)


6.9. Strateġiji reġjonali għaż-żoni industrijali fl-Unjoni Ewropea (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar strateġiji reġjonali għaż-żoni industrijali fl-Unjoni Ewropea [2012/2100(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Jens Geier (A7-0145/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0199)


6.10. Is-sikurezza tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Ivo Belet (A7-0121/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0200)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0200)


6.11. Sfidi u opportunitajiet attwali għall-enerġija rinnovabbli fis-suq intern Ewropew tal-enerġija (votazzjoni)

Rapport dwar sfidi u opportunitajiet attwali għall-enerġija rinnovabbli fis-suq intern Ewropew tal-enerġija [2012/2259(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Herbert Reul (A7-0135/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0201)


6.12. Id-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi Balkani f'fażi ta' adeżjoni (votazzjoni)

Rapport dwar id-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi Balkani f'fażi ta' adeżjoni [2012/2255(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0202)


6.13. Karta tal-UE: Regoli komuni għal-Libertà tal-Midja fl-UE kollha (votazzjoni)

Rapport dwar il-Karta tal-UE: Regoli komuni għal-Libertà tal-Midja fl-UE kollha [2011/2246(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Renate Weber (A7-0117/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0203)

Intervent

Renate Weber (rapporteur) ipproponiet emenda orali għall-Paragrafu 24, li nżammet.


6.14. Pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibbli (votazzjoni)

Rapport dwar Aġenda għal Pensjonijiet Adegwati, Sikuri u Sostenibbli [2012/2234(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (il-Grupp EFD)

Rifjutata

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (Kumitat EMPL)

Adottata (P7_TA(2013)0204)


6.15. Il-ġlieda kontra l-Frodi tat-Taxxa, l-Evażjoni tat-Taxxa u r-Rifuġji Fiskali (votazzjoni)

Rapport dwar il-Ġlieda kontra l-Frodi tat-Taxxa, l-Evażjoni tat-Taxxa u r-Rifuġji Fiskali [2013/2060(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0205)

Intervent

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ipproponiet emenda orali għall-Premessa I, li nżammet.


6.16. Rapport Annwali dwar it-Taxxa: kif nilliberaw il-potenzjal tal-UE għal tkabbir ekonomiku (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tat-Taxxa: kif nilliberaw il-potenzjal tal-UE għal tkabbir ekonomiku [2013/2025(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0206)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Jens Geier - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Ivo Belet - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Herbert Reul - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u Syed Kamall

Rapport Marije Cornelissen - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu u Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rapport Renate Weber - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt u Elena Băsescu

Rapport Ria Oomen-Ruijten - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun u Monika Smolková.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


10. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) u li jħassar id-Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u 2005/681/ĠAI (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill78/660/KEE u 83/349/KEE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċertu kumpaniji u gruppi kbar (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
Skont l-Artikolu 307 tat-TFUE, il-President jista' jagħżel li jikkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżitorji dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru[RD] rigward ir-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2014 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru73/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru[DP], (UE) Nru[HZ] u (UE) Nru[OKS unika] fir-rigward tal-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
Skont l-Artikolu 307 tat-TFUE, il-President jista' jagħżel li jikkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Is-Sur Neven Mates (HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

irreferut

responsabbli :

CONT

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
Skont l-Artikolu 287 tat-TFUE, il-President jista' jagħżel li jikkonsulta mal-Qorti tal-Awdituri.

irreferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd [li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1198/2006 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru861/2006 u r-Regolament tal-Kunsill NruXXX/2011 dwar il-politika marittima integrata] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kap Verde dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kap Verde dwar l-iffaċilitar tal-ħruġ ta' viżi għal żjarat qosra għal ċittadini tar-Repubblika tal-Kap Verde u tal-Unjoni Ewropea (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini u n-negozji permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Armenja dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Armenja dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirrisjedu mingħajr awtorizzazzjoni (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiffaċilitaw l-eżerċizzju tad-drittijiet konferiti fuq ħaddiema fil-kuntest tal-moviment liberu tal-ħaddiema (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
Skont l-Artikolu 307 tat-TFUE, il-President jista' jagħżel li jikkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Is-Sur George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

irreferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru302/2009 dwar pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru691/2011 dwar il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ECON


11. Il-kompiti speċifiċi għall-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu * - L-Awtorità Bankarja Ewropeau s-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) fir-rigward tal-interazzjoni tiegħu mar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru…/… li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen u Sven Giegold ippreżentaw ir-rapporti.

Interventi ta': Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Paulo Rangel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Andrew Duff (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Peter Martin, Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Werner Langen, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Godfrey Bloom f'isem il-Grupp EFD, Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles u Lajos Bokros.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Interventi ta': Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell u Antonio Cancian.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Alojz Peterle, Zuzana Roithová u Markus Ferber.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly u Sergio Gaetano Cofferati.

Interventi ta': Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen u Sven Giegold.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal- Minuti ta' 22.5.2013 u punt 7.5 tal- Minuti ta' 22.5.2013.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)


12. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Corrigendum (P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) tħabbar fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 6 tal- Minuti ta' 20.5.2013).

Billi ma kien hemm l-ebda tressiq għal votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru (l-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura), dan il-corrigendum tqies bħala approvat.


13. Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 87a(6) u Artikolu 88(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni fil-konfront ta':

- rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat ENVI li ma ssirx oppożizzjoni għal abbozz ta’ regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 fir-rigward tat-tranżitu ta’ ċerti prodotti sekondarji tal-annimali mill-Bosnja-Ħerzegovina (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Jekk tali rakkomandazzjoni ma tkunx is-suġġett ta' oppożizzjoni min-naħa ta' grupp politiku jew ta' almenu erbgħin Membru sa terminu ta' erbgħa u għoxrin siegħa, titqies approvata. Fil-każ kuntrarju, tkun sottoposta għal votazzjoni.

Ir-rakkomandazzjoni hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


14. Trattat WIPO dwar l-Eċċezzjonijiet tad-Drittijiet tal-Awtur għall-Persuni b'Vista Batuta (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Trattat WIPO dwar l-Eċċezzjonijiet tad-Drittijiet tal-Awtur għall-Persuni b'Vista Batuta (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Luigi Berlinguer f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner Membru mhux affiljat, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner u Michael Cashman.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Piotr Borys, Catherine Stihler u Cristian Silviu Buşoi.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta' Sergio Gaetano Cofferati u Angelika Werthmann.

Interventi ta': Michel Barnier u Lucinda Creighton.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Implimentazzjoni tal-Programm ta' Stokkolma u stabbiliment taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000046/2013) mressqa minn Klaus-Heiner Lehne, f'isem il-Kumitat JURI, Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Kumitat LIBE u Carlo Casini, f'isem il-Kumitat AFCO, lill-Kunsill: L-implimentazzjoni tal-Programm ta' Stokkolma u ż-Żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000047/2013) mressqa minn Klaus-Heiner Lehne, f'isem il-Kumitat JURI, Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Kumitat LIBE u Carlo Casini, f'isem il-Kumitat AFCO, lill-Kummissjoni: L-implimentazzjoni tal-Programm ta' Stokkolma u ż-Żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013)

Luigi Berlinguer (sostitut tal-awtur), Juan Fernando López Aguilar u Carlo Casini daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet.

Interventi ta': Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, Auke Zijlstra Membru mhux affiljat, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner u Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Claude Moraes, Salvatore Iacolino, u Josef Weidenholzer, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Martin Ehrenhauser.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu.

Interventi ta': Tonio Borg u Lucinda Creighton.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. L-indirizzar tal-kwistjoni tat-taxxa tas-suċċessjoni wara l-adozzjoni tar-Regolament dwar is-Suċċessjonijiet (UE) Nru 650/2012 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-indirizzar tal-kwistjoni tat-taxxa tas-suċċessjoni wara l-adozzjoni tar-Regolament dwar is-Suċċessjonijiet (UE) Nru 650/2012 (2013/2639(RSP))

Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Luigi Berlinguer f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Sebastian Valentin Bodu u Evelyn Regner.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu.

Intervent ta': Tonio Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Impass fir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Impass fir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 (2013/2637(RSP))

Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE, Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Sophia in 't Veld, u Cecilia Wikström.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu.

Interventi ta': Tonio Borg u Michael Cashman, dan tal-aħħar biex isaqsi mistoqsija lil Tonio Borg li weġibha.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: il-perjodu ta' sessjoni li jmiss.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 510.028/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.20.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Avviż legali - Politika tal-privatezza