Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0130(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0126/2013

Esitatud tekstid :

A7-0126/2013

Arutelud :

PV 22/05/2013 - 2
CRE 22/05/2013 - 2

Hääletused :

PV 22/05/2013 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0210

Protokoll
Kolmapäev, 22. mai 2013 - Strasbourg

2. Tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Õiguskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Kaasraportöörid: Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carmen Romero López (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Edit Bauer fraktsiooni PPE nimel, Britta Thomsen fraktsiooni S&D nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Mariya Gabriel, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann ja Tadeusz Zwiefka.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons ja Francesca Barracciu.

Sõna võtsid Štefan Füle, Antonyia Parvanova ja Antonio López-Istúriz White.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22. mai 2013..

Õigusteave - Privaatsuspoliitika