Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2609(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000060/2013

Внесени текстове :

O-000060/2013 (B7-0204/2013)

Разисквания :

PV 22/05/2013 - 3
CRE 22/05/2013 - 3

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 22 май 2013 г. - Страсбург

3. Бъдещи законодателни предложения относно ИПС (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000060/2013) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Бъдещи законодателни предложения относно Икономическия и паричен съюз (ИПС) (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles разви въпроса.

Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo и Godfrey Bloom, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Antigoni Papadopoulou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказа се Olli Rehn.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Sharon Bowles, от името на комисията ECON: относно бъдещите законодателни предложения относно Икономическия и паричен съюз (ИПС): отговор на съобщенията на Комисията (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 23.5.2013.

Правна информация - Политика за поверителност