Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2609(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000060/2013

Ingediende teksten :

O-000060/2013 (B7-0204/2013)

Debatten :

PV 22/05/2013 - 3
CRE 22/05/2013 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 22 mei 2013 - Straatsburg

3. Toekomstige wetgevingsvoorstellen inzake de EMU (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000060/2013) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Toekomstige wetgevingsvoorstellen inzake de EMU (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles licht de vraag toe.

Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo en Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Antigoni Papadopoulou.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sharon Bowles, namens de Commissie ECON: over toekomstige wetgevingsvoorstellen betreffende de EMU: reactie op de mededelingen van de Commissie (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 23.5.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid