Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2609(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000060/2013

Predkladané texty :

O-000060/2013 (B7-0204/2013)

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 3
CRE 22/05/2013 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 22. mája 2013 - Štrasburg

3. Budúce legislatívne návrhy týkajúce sa HMÚ (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000060/2013), ktorú položila Sharon Bowles, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Budúce legislatívne návrhy týkajúce sa EMU (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles rozvinula otázku.

Olli Rehn (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra – nezaradený poslanec, Elmar Brok, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo a Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Antigoni Papadopoulou.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Olli Rehn.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Sharon Bowles, v mene výboru ECON: o budúcich legislatívnych návrhoch týkajúcich sa EMU: reakcia na oznámenia Komisie (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 23.5.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia