Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 mei 2013 - Straatsburg

4. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie TRAN: Franco Frigo

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Franco Frigo

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico: Franco Frigo.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid