Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 22. maj 2013 - Strasbourg

5. Den sociale søjle i Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Den sociale søjle i Den Økonomiske og Monetære Union (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Mara Bizzotto for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach og Liisa Jaakonsaari.

Taler: Olli Rehn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.30 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik