Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 22. mai 2013 - Strasbourg

5. Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne sammas (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne sammas (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto ja Izaskun Bilbao Barandica.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach ja Liisa Jaakonsaari.

Sõna võttis Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.30 ja jätkus kell 12.05.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika