Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 22. toukokuuta 2013 - Strasbourg

5. Talous- ja rahaliiton sosiaalinen pilari (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Talous- ja rahaliiton sosiaalinen pilari (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto ja Izaskun Bilbao Barandica.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach ja Liisa Jaakonsaari.

Olli Rehn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.30 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö