Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. május 22., Szerda - Strasbourg

5. A gazdasági és monetáris unió szociális pillére (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: A gazdasági és monetáris unió szociális pillére (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Thomas Mann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach és Liisa Jaakonsaari.

Felszólal: Olli Rehn.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.30-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05-kor folytatják.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat