Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. gegužės 22 d. - Strasbūras

5. Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis ramstis (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis ramstis (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Thomas Mann PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto ir Izaskun Bilbao Barandica.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach ir Liisa Jaakonsaari.

Kalbėjo Olli Rehn.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.30 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika