Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 22. maijs - Strasbūra

5. Ekonomikas un monetārās savienības sociālais pīlārs (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Ekonomikas un monetārās savienības sociālais pīlārs (2013/2642(RSP)).

Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto un Izaskun Bilbao Barandica.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach un Liisa Jaakonsaari.

Uzstājās Olli Rehn.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.30 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika