Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 mei 2013 - Straatsburg

5. De sociale pijler van de economische en monetaire unie (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: De sociale pijler van de economische en monetaire unie (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Thomas Mann, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto en Izaskun Bilbao Barandica.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach en Liisa Jaakonsaari.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.30 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid