Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 22 mai 2013 - Strasbourg

5. Pilonul social al uniunii economice și monetare (dezbatere)
Stenograma

Declaraţie a Comisiei: Pilonul social al uniunii economice și monetare (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Thomas Mann, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto şi Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach şi Liisa Jaakonsaari.

A intervenit Olli Rehn.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa, suspendată la 11.30 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.05)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate