Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 22. mája 2013 - Štrasburg

5. Sociálny pilier hospodárskej a menovej únie (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Sociálny pilier hospodárskej a menovej únie (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto a Izaskun Bilbao Barandica.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach a Liisa Jaakonsaari.

V rozprave vystúpil Olli Rehn.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia