Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

6. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνει ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ο οποίος, αφού υπενθυμίσει την προηγούμενη απόφαση του Σώματος σχετικά με το Γκουαντάναμο (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2013), ζητεί εξ ονόματος της Ομάδας PPE να μην πραγματοποιήσει το Κοινοβούλιο δεύτερη συζήτηση επί του θέματος, δεδομένου ότι αυτό συζητήθηκε ήδη τον Απρίλιο (σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2013) (Η Πρόεδρος απαντά ότι γραπτή αίτηση της πολιτικής ομάδας πρέπει να αποσταλεί στον Πρόεδρο πριν τις 15.00 προκειμένου να μπορέσει το Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα) και η Véronique De Keyser, η οποία υποστηρίζει το αίτημα του José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

(Βλέπε επίσης σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2013).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου