Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0244(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0393/2012

Внесени текстове :

A7-0393/2012

Разисквания :

PV 21/05/2013 - 11

Гласувания :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Обяснение на вота
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Протокол
Сряда, 22 май 2013 г. - Страсбург

7.5. Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) №…/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът даде съгласието си за това предложение. Във връзка с това въпросът е отнесен за повторно разглеждане от компетентната комисия.

Правна информация - Политика за поверителност