Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0244(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0393/2012

Esitatud tekstid :

A7-0393/2012

Arutelud :

PV 21/05/2013 - 11

Hääletused :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Protokoll
Kolmapäev, 22. mai 2013 - Strasbourg

7.5. Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ***I (hääletus)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr .../…, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (raportöör) tegi ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament nõustus selle ettepanekuga. Seetõttu loeti küsimus vastatavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika