Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0244(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0393/2012

Ingediende teksten :

A7-0393/2012

Debatten :

PV 21/05/2013 - 11

Stemmingen :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Stemverklaringen
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Notulen
Woensdag 22 mei 2013 - Straatsburg

7.5. De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) wat de interactie daarvan betreft met Verordening (EU) nr…/… van de Raad waarbij aan de ECB specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (rapporteur) verzoekt om uitstel van de stemming over de ontwerpresolutie, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement.

Het Parlement willigt dit verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid