Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0242(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0392/2012

Ingivna texter :

A7-0392/2012

Debatter :

PV 21/05/2013 - 11

Omröstningar :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Röstförklaringar
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Protokoll
Onsdagen den 22 maj 2013 - Strasbourg

7.6. Europeiska centralbankens särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut * (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0213)

Marianne Thyssen (föredragande) föreslog, med åberopande av artikel 57.2 i arbetsordningen, att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy