Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0358(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0375/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0375/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2013 - 7.7
CRE 22/05/2013 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0214

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

7.7. Είδη πυροτεχνίας ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0214)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0214)

Παρεμβάσεις

Η Zuzana Roithová (εισηγήτρια), πριν την ψηφοφορία, και ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) για να γνωστοποιήσει την θέση της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου