Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0358(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0375/2012

Ingediende teksten :

A7-0375/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/05/2013 - 7.7
CRE 22/05/2013 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0214

Notulen
Woensdag 22 mei 2013 - Straatsburg

7.7. Pyrotechnische artikelen ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0214)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0214)

Het woord werd gevoerd door:

Zuzana Roithová (rapporteur), vóór de stemming, en Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) om het standpunt van de Commissie over de door het Parlement aangenomen amendementen mee te delen.

Juridische mededeling - Privacybeleid