Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 22. mai 2013 - Strasbourg

8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Teisipäeva, 21.5.2013 hääletused)

Raport: Mojca Kleva Kekuš - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias ja Monika Smolková

Raport: Ildikó Gáll-Pelcz - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt ja Elena Băsescu

(Kolmapäeva, 22.5.2013 hääletused)

Raport: Andrew Duff - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt ja Anna Záborská

Raport: Andrew Duff - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula ja Ewald Stadler

Raport: Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox ja Syed Kamall

Raport: Sven Giegold - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr ja Syed Kamall

Raport: Marianne Thyssen - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr ja Seán Kelly

Raport: Piotr Borys - A7-0055/2013

Mitro Repo

Õigusteave - Privaatsuspoliitika