Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 22. maijs - Strasbūra

8. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

(Balsošanas laiks otrdien, 21.5.2013.)

Mojca Kleva Kekuš ziņojums - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias un Monika Smolková

Ildikó Gáll-Pelcz ziņojums - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt un Elena Băsescu

(Balsošanas laiks trešdien, 22.5.2013.)

Andrew Duff ziņojums - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt un Anna Záborská

Andrew Duff ziņojums - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula un Ewald Stadler

Antonio López-Istúriz White un Antonyia Parvanova ziņojums - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox un Syed Kamall

Sven Giegold ziņojums - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr un Syed Kamall

Marianne Thyssen ziņojums - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr un Seán Kelly

Piotr Borys ziņojums - A7-0055/2013

Mitro Repo

Juridisks paziņojums - Privātuma politika