Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. május 22., Szerda - Strasbourg

12. A szíriai menekültek helyzete a szomszédos országokban (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai menekültek helyzete a szomszédos országokban (2013/2611(RSP))

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos kékkártyás kérdést tesz fel a következő képviselőnek: Judith Sargentini, aki válaszol arra, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniël van der Stoep, független, Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David és Juan Fernando López Aguilar.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Peter van Dalen, Michèle Striffler, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec és Ioan Mircea Paşcu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons és Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils és Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin és Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel és Elena Băsescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013);

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a szomszédos országokba menekült szíriaiak helyzetéről (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.5.23-i jegyzőkönyv, 13.7. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat