Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. május 22., Szerda - Strasbourg

13. Vagyonvisszaszerzés az arab tavasz átmeneti helyzetben levő országaiban (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Vagyonvisszaszerzés az arab tavasz átmeneti helyzetben levő országaiban (2013/2612(RSP))

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ewald Stadler, független, Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė és Mariya Gabriel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Murphy és Alda Sousa.

Felszólal: Krisztina Morvai kékkártyás kérdést tesz fel a következő képviselőnek: Paul Murphy, aki válaszol arra.

Felszólal: szintén a „catch the eye” eljárás szerint: Andreas Mölzer.

Felszólal: Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az arab tavasz átmeneti időszakot élő országai általi vagyonvisszaszerzésről (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri és Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az arab tavasz átmeneti időszakot élő országai általi vagyonvisszaszerzésről (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias és Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az arab tavasz átmeneti időszakot élő országainak vagyonvisszaszerzéséről (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az arab tavasz átmeneti időszakot élő országai általi vagyonvisszaszerzésről (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino és Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az arab tavasz átmeneti időszakot élő országai általi vagyonvisszaszerzésről (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini és Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az arab tavasz átmeneti időszakot élő országai általi vagyonvisszaszerzésről (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.5.23-i jegyzőkönyv, 13.8. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat