Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2558(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0187/2013

Разисквания :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 13.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0227

Протокол
Сряда, 22 май 2013 г. - Страсбург

17. Преговори във връзка със споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Преговори във връзка със споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ (2013/2558(RSP))

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Karel De Gucht (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Robert Sturdy, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Martin, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Franco Bonanini, независим член на ЕП, Daniel Caspary, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Yannick Jadot и Angelika Werthmann, Vital Moreira, Метин Казак, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski и Peter Skinner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказаха се: Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean и Béla Glattfelder.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška и João Ferreira.

Изказаха се: Karel De Gucht и Lucinda Creighton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Vital Moreira, от името на комисията INTA, относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в областта на търговията и инвестициите (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в областта на търговията и инвестициите (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.11 от протокола от 23 май 2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност