Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0251(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0122/2013

Forhandlinger :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Afstemninger :

PV 23/05/2013 - 13.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0218

Protokol
Onsdag den 22. maj 2013 - Strasbourg

18. Genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer ***I - Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om midlertidig tilbagetrækning af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A7-0122/2013)

Redegørelse fra Kommissionen: Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (2012/2929(RSP))

David Martin forelagde betænkningen.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Jacek Włosowicz for EFD-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola og Elisabeth Jeggle.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu.

Talere: Karel De Gucht og David Martin.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- David Martin og Vital Moreira, for INTA, om genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.2 i protokollen af 23.5.2013 og punkt 13.12 i protokollen af 23.5.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik