Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0251(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0122/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0218

Zápisnica
Streda, 22. mája 2013 - Štrasburg

18. Opätovné zavedenie prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám ***I – Prístup Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 552/97 o dočasnom odňatí prístupu k všeobecným colným preferenciám Mjanmarskému zväzu [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A7-0122/2013)

Vyhlásenie Komisie: Prístup Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám (2012/2929(RSP))

David Martin uviedol správu.

Karel De Gucht (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Jacek Włosowicz v mene skupiny EFD, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola a Elisabeth Jeggle.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Elena Băsescu.

Vystúpili: Karel De Gucht a David Martin.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- David Martin a Vital Moreira, v mene výboru INTA, o obnovení prístupu Barmy/Mjanmarska k všeobecným colným preferenciám (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 23.5.2013 a bod 13.12 zápisnice zo dňa 23.5.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia