Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0251(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0122/2013

Debatter :

PV 22/05/2013 - 18
CRE 22/05/2013 - 18

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0218

Protokoll
Onsdagen den 22 maj 2013 - Strasbourg

18. Återinförande av allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma ***I - Myanmars/Burmas tillgång till allmänna tullförmåner (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 552/97 om tillfälligt upphävande av allmänna tullförmåner för Unionen Myanmar [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A7-0122/2013)

Uttalande av kommissionen: Myanmars/Burmas tillgång till allmänna tullförmåner (2012/2929(RSP))

David Martin redogjorde för sitt betänkande.

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, Jacek Włosowicz för EFD-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola och Elisabeth Jeggle.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu.

Talare: Karel De Gucht och David Martin.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- David Martin och Vital Moreira, för utskottet INTA, om återinförande av Burma/Myanmars tillgång till allmänna tullförmåner (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 23.5.2013 och punkt 13.12 i protokollet av den 23.5.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy