Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0163(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0124/2013

Разисквания :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Обяснение на вота
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Протокол
Сряда, 22 май 2013 г. - Страсбург

19. Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна ***I - Двустранните инвестиционни договори и правото на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000043/2013), зададен от Daniel Caspary и Paweł Zalewski, от името на групата PPE, David Martin и Bernd Lange, от името на групата S&D, Silvana Koch-Mehrin, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Съвместимост на двустранните инвестиционни споразумения с правото на ЕС (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski представи доклада.

David Martin, Helmut Scholz и Franziska Keller развиха въпроса.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Bernd Lange, от името на групата S&D, Gerard Batten, за да заклейми убийството на английски войник в лондонския квартал Уулуич, и Kriton Arsenis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): João Ferreira и Elena Băsescu.

Изказаха се: Karel De Gucht и Paweł Zalewski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 23.5.2013.

Правна информация - Политика за поверителност