Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0163(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0124/2013

Forhandlinger :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Afstemninger :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Stemmeforklaringer
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Protokol
Onsdag den 22. maj 2013 - Strasbourg

19. Det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i ***I - Bilaterale investeringsaftaler og EU-lovgivningen (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for forvaltningen af det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000043/2013) af Daniel Caspary og Paweł Zalewski for PPE-Gruppen, David Martin og Bernd Lange for S&D-Gruppen, Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Bilaterale investeringsaftalers forenelighed med EU-lovgivningen (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski forelagde betænkningen.

David Martin, Helmut Scholz og Franziska Keller begrundede forespørgslen.

Taler: Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: Bernd Lange for S&D-Gruppen, Gerard Batten, der fordømte drabet på en soldat i London-forstaden Woolwich, og Kriton Arsenis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: João Ferreira og Elena Băsescu.

Talere: Karel De Gucht og Paweł Zalewski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.3 i protokollen af 23.5.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik