Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0163(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0124/2013

Debatten :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Stemmingen :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Stemverklaringen
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Notulen
Woensdag 22 mei 2013 - Straatsburg

19. Financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is ***I - Bilaterale investeringsovereenkomsten en EU-recht (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor een regeling van financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000043/2013) van Daniel Caspary en Paweł Zalewski, namens de PPE-Fractie, David Martin en Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Silvana Koch-Mehrin, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Verenigbaarheid van bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten met de EU-wetgeving (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski leidt het verslag in.

David Martin, Helmut Scholz en Franziska Keller lichten de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Gerard Batten, om de moord op een Engelse soldaat in de Londense wijk Woolwich te veroordelen, en Kriton Arsenis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door João Ferreira en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht en Paweł Zalewski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 23.5.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid