Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0163(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0124/2013

Debaty :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Głosowanie :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Protokół
Środa, 22 maja 2013 r. - Strasburg

19. Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną ***I - Dwustronne umowy inwestycyjne a prawo UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy zarządzania odpowiedzialnością finansową związaną z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia jest stroną [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Pytanie ustne (O-000043/2013), które zadali Daniel Caspary i Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE, David Martin i Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Zgodność dwustronnych traktatów inwestycyjnych z prawem UE (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski przedstawił sprawozdanie.

David Martin, Helmut Scholz i Franziska Keller rozwinęli pytanie.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Gerard Batten, który potępił zabójstwo angielskiego żołnierza w londyńskiej dzielnicy Woolwich, i Kriton Arsenis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: João Ferreira i Elena Băsescu.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Paweł Zalewski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 23.5.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności