Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0163(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0124/2013

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Zápisnica
Streda, 22. mája 2013 - Štrasburg

19. Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ ***I – Dvojstranné investičné zmluvy a právo EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na riešenie finančnej zodpovednosti spojenej so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Európska únia [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000043/2013) , ktorú položil Daniel Caspary a Paweł Zalewski v mene skupiny PPE, David Martin a Bernd Lange v mene skupiny S&D, Silvana Koch-Mehrin v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Súlad bilaterálnych investičných dohôd (BID) s právom EÚ (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski uviedol správu.

David Martin, Helmut Scholz a Franziska Keller rozvinuli otázku.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bernd Lange v mene skupiny S&D, Gerard Batten, ktorý odsúdil zabitie anglického vojaka v londýnskej štvrti Woolwich, a Kriton Arsenis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili João Ferreira a Elena Băsescu.

Vystúpili: Karel De Gucht a Paweł Zalewski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 23.5.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia