Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0163(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0124/2013

Debatter :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Röstförklaringar
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Protokoll
Onsdagen den 22 maj 2013 - Strasbourg

19. Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I - Bilaterala investeringsavtal och EU-rätten (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Fråga för muntligt besvarande (O-000043/2013) från Daniel Caspary och Paweł Zalewski för PPE-gruppen, David Martin och Bernd Lange för S&D-gruppen, Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Franziska Keller för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Förenlighet mellan bilaterala investeringsavtal och EU-rätten (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski redogjorde för sitt betänkande.

David Martin, Helmut Scholz och Franziska Keller utvecklade frågan.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Bernd Lange för S&D-gruppen, Gerard Batten, som fördömde mordet på en brittisk soldat i Londonstadsdelen Woolwich, och Kriton Arsenis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: João Ferreira och Elena Băsescu.

Talare: Karel De Gucht och Paweł Zalewski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 23.5.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy