Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 22. mai 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine ***I (arutelu)
 3.Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta (arutelu)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne sammas (arutelu)
 6.Päevakorra muutmine
 7.Hääletused
  
7.1.Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (konsultatsioon) * (hääletus)
  
7.3.Tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.4.ELi ja Kanada vaheline tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.5.Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ***I (hääletus)
  
7.6.Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga * (hääletus)
  
7.7.Pürotehnilised tooted ***I (hääletus)
  
7.8.Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Päevakorra muutmine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Süüria põgenike olukord naaberriikides (arutelu)
 13.Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (arutelu)
 14.Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne (arutelu)
 15.Tervitus
 16.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne (arutelu)
 17.ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga (arutelu)
 18.Myanmarile/Birmale antud üldiste tariifsete soodustuste taastamine ***I - Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale (arutelu)
 19.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL ***I - Kahepoolsed investeerimislepingud ja ELi õigus (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (170 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (599 kb) 
 
Protokoll (172 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (119 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (311 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (363 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (703 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika