Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 22. toukokuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (keskustelu)
 3.Talous- ja rahaliittoa koskevat tulevat lainsäädäntöehdotukset (keskustelu)
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Talous- ja rahaliiton sosiaalinen pilari (keskustelu)
 6.Esityslistan muuttaminen
 7.Äänestykset
  
7.1.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (kuuleminen) * (äänestys)
  
7.3.Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.4.Toimitusketjun turvallisuuteen liittyvää tulliyhteistyötä koskeva EU:n ja Kanadan välinen sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.5.Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta ***I (äänestys)
  
7.6.Luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille * (äänestys)
  
7.7.Pyrotekniset tuotteet ***I (äänestys)
  
7.8.Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Esityslistan muuttaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Syyrialaispakolaisten tilanne naapurimaissa (keskustelu)
 13.Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta (keskustelu)
 14.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (keskustelu)
 15.Tervetulotoivotukset
 16.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (keskustelu)
 17.EU:n kauppa- ja investointisopimusta koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa (keskustelu)
 18.Yleisten tullietuuksien palauttaminen Myanmarille/Burmalle ***I - Myanmarin/Burman yleiset tullietuudet (keskustelu)
 19.Kansainvälisillä sopimuksilla, joissa EU on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä korvausvastuu ***I - Kahdenväliset investointisopimukset ja unionin lainsäädäntö (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (173 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (599 kb) 
 
Pöytäkirja (178 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (90 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (256 kb) 
 
Pöytäkirja (226 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (351 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (782 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö