Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 22. maijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās ***I (debates)
 3.Turpmāki priekšlikumi tiesību aktiem par EMS (debates)
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Ekonomikas un monetārās savienības sociālais pīlārs (debates)
 6.Darba kārtības grozīšana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (piekrišana) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.2.Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (apspriešanās) * (balsošana)
  
7.3.Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.4.ES un Kanādas nolīgums par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.5.Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I (balsošana)
  
7.6.Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku * (balsošana)
  
7.7.Pirotehniskie izstrādājumi ***I (balsošana)
  
7.8.Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana (balsošana)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Darba kārtības grozīšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Sīrijas bēgļu stāvoklis kaimiņvalstīs (debates)
 13.Pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguve (debates)
 14.Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojums (debates)
 15.Oficiāla sveikšana
 16.Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2012. gada progresa ziņojums (debates)
 17.ES un ASV sarunas par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu (debates)
 18.Mjanmas/Birmas piekļuves vispārējām tarifa preferencēm atjaunošana ***I - Mjanmas/Birmas piekļuve vispārējām tarifa preferencēm (debates)
 19.Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse ***I - Divpusējo ieguldījumu nolīgumi un ES tiesību akti (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (171 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (599 kb) 
 
Protokols (199 kb) Apmeklējumu reģistrs (52 kb) Balsošanas rezultāti (118 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (313 kb) 
 
Protokols (229 kb) Apmeklējumu reģistrs (66 kb) Balsošanas rezultāti (358 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (775 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika