Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 22 mei 2013 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken ***I (debat)
 3.Toekomstige wetgevingsvoorstellen inzake de EMU (debat)
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.De sociale pijler van de economische en monetaire unie (debat)
 6.Wijziging van de agenda
 7.Stemmingen
  7.1.Ontwerpprotocol inzake de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op de Tsjechische Republiek (goedkeuring) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Ontwerpprotocol inzake de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op de Tsjechische Republiek (raadpleging) * (stemming)
  7.3.Wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Overeenkomst EU-Canada betreffende samenwerking in douanezaken met betrekking tot de veiligheid van de toeleveringsketen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  7.5.De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I (stemming)
  7.6.Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * (stemming)
  7.7.Pyrotechnische artikelen ***I (stemming)
  7.8.Toepassing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Wijziging van de agenda
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.De situatie van Syrische vluchtelingen in buurlanden (debat)
 13.Teruggvordering van activa door landen van de Arabische Lente die in een overgangsfase verkeren (debat)
 14.Voortgangsverslag 2012 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 15.Welkomstwoord
 16.Voortgangsverslag 2012 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 17.Onderhandelingen tussen de EU en de VS over een handels- en investeringsovereenkomst (debat)
 18.Hernieuwde toekenning aan Myanmar/Birma van de voordelen van algemene tariefpreferenties ***I - Toegang van Myanmar/Birma tot het stelsel van algemene tariefpreferenties (debat)
 19.Financiële aansprakelijkheid in verband met scheidsgerechten voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten die zijn ingesteld bij internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is ***I - Bilaterale investeringsovereenkomsten en EU-recht (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (173 kb) Presentielijst (64 kb)    Hoofdelijke stemming (599 kb) 
 
Notulen (175 kb) Presentielijst (52 kb) Uitslag van de stemming (118 kb) Hoofdelijke stemming (290 kb) 
 
Notulen (231 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (266 kb) Hoofdelijke stemming (702 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid