Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 22 mai 2013 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă ***I (dezbatere)
 3.Viitoare propuneri legislative privind UEM (dezbatere)
 4.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 5.Pilonul social al uniunii economice și monetare (dezbatere)
 6.Modificarea ordinii de zi
 7.Votare
  7.1.Proiect de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la Republica Cehă (aprobare) *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.2.Proiect de protocol privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la Republica Cehă (consultare) * (vot)
  7.3.Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.4.Acordul UE-Canada privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la securitatea lanțului de aprovizionare *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.5.Autoritatea bancară europeană şi supravegherea prudențială a instituțiilor de credit ***I (vot)
  7.6.Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit * (vot)
  7.7.Articolele pirotehnice ***I (vot)
  7.8.Punerea în aplicare a Directivei serviciilor media audiovizuale (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Modificarea ordinii de zi
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Situaţia refugiaţilor sirieni în ţările învecinate (dezbatere)
 13.Recuperarea activelor pentru țările Primăverii arabe aflate în tranziție (dezbatere)
 14.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Bosnia şi Herţegovina (dezbatere)
 15.Urări de bun venit
 16.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 17.Negocieri privind acordul comercial și de investiții între UE și SUA (dezbatere)
 18.Reinstaurarea beneficiului preferințelor tarifare generalizate al Myanmar/Birmania ***I - Accesul Myanmarului/Birmaniei la preferințele tarifare generalizate (dezbatere)
 19.Instituirea unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte ***I - Tratatele bilaterale de investiţii şi legislaţia UE (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 21.Ridicarea şedinţei
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (179 kb) Lista de prezenţă (64 kb)    Voturi prin apel nominal (599 kb) 
 
Proces-verbal (211 kb) Lista de prezenţă (52 kb) Rezultatele voturilor (91 kb) Voturi prin apel nominal (267 kb) 
 
Proces-verbal (233 kb) Lista de prezenţă (65 kb) Rezultatele voturilor (356 kb) Voturi prin apel nominal (846 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate