Indiċi 
Minuti
PDF 237kWORD 203k
L-Erbgħa, 22 ta' Mejju 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili ***I (dibattitu)
 3.Proposti leġiżlattivi futuri dwar l-UEM (dibattitu)
 4.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 5.Il-pilastru soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (dibattitu)
 6.Modifika tal-aġenda
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Abbozz ta' protokoll dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika Ċeka (approvazzjoni) *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Abbozz ta' protokoll dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika Ċeka (konsultazzjoni) * (votazzjoni)
  
7.3.Ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.4.Il-Ftehim bejn l-UE u l-Kanada dwar il-kooperazzjoni doganali rigward kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tal-katina tal-provvista *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.5.L-Awtorità Bankarja Ewropeau s-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ***I (votazzjoni)
  
7.6.Il-kompiti speċifiċi għall-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu * (votazzjoni)
  
7.7.Oġġetti pirotekniċi ***I (votazzjoni)
  
7.8.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Modifika tal-Aġenda
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fil-pajjiżi ġirien (dibattitu)
 13.Irkupru tal-assi mill-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija fi tranżizzjoni (dibattitu)
 14.Rapport ta' progress 2012 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (dibattitu)
 15.Merħba
 16.Rapport ta' progress 2012 dwar dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (dibattitu)
 17.Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment (dibattitu)
 18.Ristabbiliment tal-aċċess tal-Mjanmar/Burma għal preferenzi tariffarji ġeneralizzati ***I - L-aċċess tal-Mjanmar/Burma għas-sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (dibattitu)
 19.L-istabbiliment ta' qafas għall-ġestjoni tar-responsabilità finanzjarja marbuta mat-tribunali għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investitur u l-istat stabbiliti permezz ta' ftehimiet internazzjonali li l-UE hija parti għalihom ***I - Trattati bilaterali ta' investiment u d-dritt tal-UE (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Korapporteurs: Antonio López-Istúriz White u Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

Antonio López-Istúriz White u Antonyia Parvanova ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Carmen Romero López (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Edit Bauer f'isem il-Grupp PPE, Britta Thomsen f'isem il-Grupp S&D, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Mariya Gabriel, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann u Tadeusz Zwiefka.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Interventi ta': Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos u Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons u Francesca Barracciu.

Interventi ta': Štefan Füle, Antonyia Parvanova u Antonio López-Istúriz White.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: 22 ta' Mejju 2013..


3. Proposti leġiżlattivi futuri dwar l-UEM (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000060/2013) mressqa minn Sharon Bowles, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Proposti leġiżlattivi futuri dwar l-UEM (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija.

Interventi ta': Jean-Paul Gauzès f'isem il-Grupp PPE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Derk Jan Eppink f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL, Auke Zijlstra Membru mhux affiljat, Elmar Brok, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo u Godfrey Bloom f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Antigoni Papadopoulou.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Intervent ta': Olli Rehn.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Sharon Bowles, f'isem il-Kumitat ECON: dwar proposti leġiżlattivi futuri dwar l-UEM rispons għall-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal- Minuti ta' 23.5.2013.


4. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-Grupp S&D:

Kumitat TRAN: Franco Frigo

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latina-Amerikana: Franco Frigo

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari konġunt UE-Messiku: Franco Frigo.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


5. Il-pilastru soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-pilastru soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto u Izaskun Bilbao Barandica.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach u Liisa Jaakonsaari.

Intervent ta': Olli Rehn.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.30
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)


PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

6. Modifika tal-aġenda

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra li, filwaqt li fakkar fid-deċiżjoni preċedenti tal-Assemblea dwar Guantanamo (punt 5 tal- Minuti ta' 18.4.2013), talab f'isem il-Grupp PPE li l-Parlament ma jipproċedix b'dibattitu ieħor dwar is-suġġett, li diġà ġie diskuss f'April (punt 10.3 tal- Minuti ta' 18.4.2013) (Il-President wieġbet li talba formali ta' grupp politiku trid tintbagħat lill-President qabel it-15h00, sabiex il-Parlament ikun jista' jeżamina l-kwistjoni) u Véronique De Keyser, li appoġġjat it-talba ta' José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

(Ara wkoll il-punt 10 tal- Minuti ta' 22.5.2013)


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Abbozz ta' protokoll dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika Ċeka (approvazzjoni) *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta tal-Kunsill Ewropew biex ma jlaqqax Konvenzjoni għaż-żieda ta' Protokoll dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika Ċeka mat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Andrew Duff (A7-0282/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0208)


7.2. Abbozz ta' protokoll dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika Ċeka (konsultazzjoni) * (votazzjoni)

Rapport dwar abbozz ta' protokoll dwar l-applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għar-Repubblika Ċeka (Artikolu 48(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Andrew Duff (A7-0174/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Approvazzjoni (P7_TA(2013)0209)


7.3. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta' protezzjoni fi kwistjonijiet ċivili [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Korapporteurs: Antonio López-Istúriz White u Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0210)


7.4. Il-Ftehim bejn l-UE u l-Kanada dwar il-kooperazzjoni doganali rigward kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tal-katina tal-provvista *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada dwar il-kooperazzjoni doganali rigward kwistjonijiet relatati mas-sigurtà tal-katina tal-provvista [11362/2012 - C7-0078/2013- 2012/0073(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Peter Šťastný għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 138(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0211)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.5. L-Awtorità Bankarja Ewropeau s-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) fir-rigward tal-interazzjoni tiegħu mar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru…/… li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (rapporteur) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva, skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva tali proposta. Il-kwistjoni tqieset għalhekk posposta għal rieżami lill-kumitat responsabbli.


7.6. Il-kompiti speċifiċi għall-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0213)

Marianne Thyssen (rapporteur) ipproponiet il-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni leġiżlattiva, skont l-Artikolu 57(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva tali proposta. Il-kwistjoni tqieset għalhekk posposta għal rieżami lill-kumitat responsabbli.


7.7. Oġġetti pirotekniċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mad-disponibilità fis-suq ta’ oġġetti pirotekniċi (Riformulazzjoni) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni b'emendi (P7_TA(2013)0214)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2013)0214)

Interventi

Zuzana Roithová (rapporteur), qabel il-votazzjoni, u Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni) biex jgħarraf il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi adottati mill-Parlament.


7.8. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (votazzjoni)

Rapport dwar l-Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva [2012/2132(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Piotr Borys (A7-0055/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2013)0215)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

(Ħin għall-votazzjoni tat-Tlieta 21.05.2013)

Rapport Mojca Kleva Kekuš - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias u Monika Smolková

Rapport Ildikó Gáll-Pelcz - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt u Elena Băsescu

(Ħin għall-votazzjoni tal-Erbgħa 22.05.2013)

Rapport Andrew Duff - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt u Anna Záborská

Rapport Andrew Duff - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula u Ewald Stadler

Rapport Antonio López-Istúriz White u Antonyia Parvanova - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox u Syed Kamall

Rapport Sven Giegold - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr u Syed Kamall

Rapport Marianne Thyssen - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr u Seán Kelly

Rapport Piotr Borys - A7-0055/2013

Mitro Repo


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

Karl-Heinz Florenz għarraf li, minħabba raġunijiet ta' interess personali, ma pparteċipax fil-votazzjonijiet tal-lum.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.25 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Jacek PROTASIEWICZ
Viċi President

10. Modifika tal-Aġenda

Intervent ta': Mario Borghezio, biex jiskuża ruħu mal-Ministru Taljan tal-Integrazzjoni, Cécile Kyenge, u jirtira l-kliem li qal u li setgħu insultaw lil din tal-aħħar (ara d-dikjarazzjoni tal-President tal-20 ta' Mejju 2013 (punt 9 tal- Minuti ta' 20.5.2013).

°
° ° °

Il-President avża li rċieva talba mill-Grupp PPE, skont l-Artikolu 177(1) tar-Regoli ta' Proċedura, bil-għan li jiġi aġġornat id-dibattitu dwar Guantanamo (punt 162 tal-Aġenda).

Intervent ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, rigward il-proċedura li trid tiġi segwita (Il-President wieġbu li jkun aħjar jekk it-talba għall-aġġornament issir għada, il-Ħamis, qabel ma jinfetaħ id-dibattitu msemmi).


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fil-pajjiżi ġirien (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fil-pajjiżi ġirien (2013/2611(RSP))

Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Salavrakos, biex jagħmel "mistoqsija karta blu" lil Judith Sargentini, li weġbitu, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniël van der Stoep Membru mhux affiljat, Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David u Juan Fernando López Aguilar.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Interventi ta': Peter van Dalen, Michèle Striffler, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec u Ioan Mircea Paşcu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons u Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Intervent ta': Štefan Füle.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fil-pajjiżi ġirien (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils u Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fil-pajjiżi ġirien (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin u Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fil-pajjiżi ġirien (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel u Elena Băsescu f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fil-pajjiżi ġirien (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013);

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fil-pajjiżi ġirien (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland u Sonia Alfano f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Sirjani fil-pajjiżi ġirien (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.7 tal- Minuti ta' 23.5.2013.


13. Irkupru tal-assi mill-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija fi tranżizzjoni (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Irkupru tal-assi mill-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija fi tranżizzjoni (2013/2612(RSP))

Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Krisztina Morvai, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Fiorello Provera f'isem il-Grupp EFD, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ewald Stadler Membru mhux affiljat, Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė u Mariya Gabriel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Paul Murphy u Alda Sousa.

Intervent ta': Krisztina Morvai, biex tagħmel "mistoqsija karta blu" lil Paul Murphy, li weġibha.

Tkellem ukoll Andreas Mölzer skont il-proċedura "catch the eye".

Intervent ta': Štefan Füle.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar l-irkupru tal-assi mill-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija fi tranżizzjoni (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri u Norbert Neuser f'isem il-Grupp S&D, dwar l-irkupru tal-assi mill-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija fi tranżizzjoni (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias u Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-irkupru tal-assi mill-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija fi tranżizzjoni (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-irkupru tal-assi mill-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija fi tranżizzjoni (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino u Giovanni La Via f'isem il-Grupp PPE, dwar l-irkupru tal-assi mill-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija fi tranżizzjoni (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini u Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-irkupru tal-assi mill-pajjiżi tar-Rebbiegħa Għarbija fi tranżizzjoni (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.8 tal- Minuti ta' 23.5.2013.


14. Rapport ta' progress 2012 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport ta' progress 2012 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (2012/2865(RSP))

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Doris Pack f'isem il-Grupp PPE, Emine Bozkurt f'isem il-Grupp S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, u Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

Interventi ta': William (The Earl of) Dartmouth, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Marije Cornelissen, li weġbitu, Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Charalampos Angourakis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Libor Rouček, li wieġbu u li, bl-istess mod bħal Marije Cornelissen, għamel mistoqsija "karta blu" lil William (The Earl of) Dartmouth, li wieġbu, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon u Eduard Kukan.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons u Janusz Władysław Zemke.

Interventi ta': Štefan Füle u Lucinda Creighton.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Doris Pack, f'isem il-Kumitat AFET, dwar ir-Rapport ta' Progress 2012 dwar il-Bosnja-Ħerzegovina (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.9 tal- Minuti ta' 23.5.2013.


15. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lil delegazzjoni tal-Parlament ta' Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ("Sobranie"), immexxija minn Kenan Hasipi, li ħa postu fil-gallarija uffiċjali.


16. Rapport ta' progress 2012 dwar dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport ta' progress 2012 dwar dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (2012/2866(RSP))

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u Štefan Füle (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Bernd Posselt, Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Salavrakos f'isem il-Grupp EFD, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Andrey Kovatchev, Libor Rouček, Jorgo Chatzimarkakis, Paweł Robert Kowal, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin u Doris Pack.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Interventi ta': Nikolaos Salavrakos li, bħal Jelko Kacin, għamel mistoqsija "karta blu" lil Doris Pack, li weġbitu, Tunne Kelam, Milan Zver u György Schöpflin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki, Georgios Toussas, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, László Tőkés u Georgios Koumoutsakos, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marije Cornelissen.

Interventi ta': Štefan Füle u Lucinda Creighton.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Richard Howitt, f'isem il-Kumitat AFET, dwar ir-Rapport ta' Progress tal-2012 dwar dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (2012/2866(RSP)) (B7-0186/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.10 tal- Minuti ta' 23.5.2013.


17. Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment (2013/2558(RSP))

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Godelieve Quisthoudt-Rowohl f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff, Robert Sturdy f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' David Martin, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFD, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Franco Bonanini Membru mhux affiljat, Daniel Caspary, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Yannick Jadot u Angelika Werthmann, Vital Moreira, Metin Kazak, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski u Peter Skinner.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

Interventi ta': Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean u Béla Glattfelder.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška u João Ferreira.

Interventi ta': Karel De Gucht u Lucinda Creighton.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Vital Moreira, f'isem il-Kumitat INTA, dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller u Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti dwar il-kummerċ u l-investiment (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.11 tal- Minuti ta' 23.5.2013.


18. Ristabbiliment tal-aċċess tal-Mjanmar/Burma għal preferenzi tariffarji ġeneralizzati ***I - L-aċċess tal-Mjanmar/Burma għas-sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 552/97 li jirtira temporanjament l-aċċess għal preferenzi tariffarji ġeneralizzati mill-Mjanmar/Burma [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A7-0122/2013)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-aċċess tal-Mjanmar/Burma għas-sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (2012/2929(RSP))

David Martin ippreżenta r-rapport.

Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Franziska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jacek Włosowicz f'isem il-Grupp EFD, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola u Elisabeth Jeggle.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu.

Interventi ta': Karel De Gucht u David Martin.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- David Martin u Vital Moreira, f'isem il-Kumitat INTA, dwar ir-ristabbiliment tal-aċċess ta’ Burma/il-Mjanmar għas-sistema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.2 tal- Minuti ta' 23.5.2013 u punt 13.12 tal- Minuti ta' 23.5.2013.


19. L-istabbiliment ta' qafas għall-ġestjoni tar-responsabilità finanzjarja marbuta mat-tribunali għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investitur u l-istat stabbiliti permezz ta' ftehimiet internazzjonali li l-UE hija parti għalihom ***I - Trattati bilaterali ta' investiment u d-dritt tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas għall-ġestjoni tar-responsabbiltà finanzjarja marbuta mat-tribunali għas-soluzzjoni tat-tilwim bejn l-investitur u l-istat stabbiliti permezz ta' ftehimiet internazzjonali li l-Unjoni Ewropea hija parti tagħhom [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000043/2013) mressqa minn Daniel Caspary u Paweł Zalewski f'isem il-Grupp PPE, David Martin u Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Silvana Koch-Mehrin f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Franziska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Il-kompatibilità tat-trattati bilaterali dwar l-investimenti (BIT) mad-Dritt tal-UE (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski ippreżenta r-rapport.

David Martin, Helmut Scholz u Franziska Keller daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Intervent ta': Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Gerard Batten, biex jikkundannaw il-qtil ta' suldat Ingliż fil-kwartier ta' Woolwich f'Londra, u Kriton Arsenis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': João Ferreira u Elena Băsescu.

Interventi ta': Karel De Gucht u Paweł Zalewski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.3 tal- Minuti ta' 23.5.2013.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 510.028/OJJE).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Avviż legali - Politika tal-privatezza