Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0040(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0366/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0366/2012

Συζήτηση :

PV 23/05/2013 - 10
CRE 23/05/2013 - 10

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 13.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0221

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

13.5. Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο σκύλων, γατών και ικτίδων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης και τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων [COM(2012)0090 - C7-0061/2012- 2012/0040(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0221)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0221)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου