Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2611(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0199/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 13.7

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0223

Zápis
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk

13.7. Situace syrských uprchlíků v sousedních zemích (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 a B7-0228/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0199/2013

(nahrazující B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 a B7-0228/2013):

předložen těmito poslanci:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu a Eduard Kukan za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa a David Martin za skupinu S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula a Alexandra Thein za skupinu ALDE;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou a Tarja Cronberg za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Sajjad Karim za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0223)

(Návrh usnesení B7-0200/2013 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí