Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2611(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0199/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/05/2013 - 13.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0223

Protokoll
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg

13.7. Süüria põgenike olukord naaberriikides (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 ja B7-0228/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0199/2013

(asendades B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 ja B7-0228/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa ja David Martin fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou ja Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0223)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0200/2013 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika