Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2611(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0199/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/05/2013 - 13.7

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0223

Pöytäkirja
Torstai 23. toukokuuta 2013 - Strasbourg

13.7. Syyrialaispakolaisten tilanne naapurimaissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 ja B7-0228/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0199/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 ja B7-0228/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa ja David Martin S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou ja Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0223)

(Päätöslauselmaesitys B7-0200/2013 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö