Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2611(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0199/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/05/2013 - 13.7

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0223

Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d. - Strasbūras

13.7. Sirijos pabėgėlių padėtis kaimyninėse šalyse (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 ir B7-0228/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0199/2013

(keičiama B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 ir B7-0228/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa ir David Martin S&D frakcijos vardu;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou ir Tarja Cronberg Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0223)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0200/2013 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika