Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2611(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0199/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/05/2013 - 13.7

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0223

Protokół
Czwartek, 23 maja 2013 r. - Strasburg

13.7. Sytuacja syryjskich uchodźców w krajach sąsiadujących (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 i B7-0228/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0199/2013

(zastępujący B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 i B7-0228/2013):

złożony przez następujących posłów:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu i Eduard Kukan w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa i David Martin w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula i Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou i Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0223)

(Projekt rezolucji B7-0200/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności